• Manteision cofrestru gyda GwerthwchiGymru

  Pam mae GwerthwchiGymru yn Bwysig i’ch Busnes?

  Dysgwch ragor am yr adnodd busnes hanfodol hwn a all eich helpu gyda gwybodaeth ac adnoddau.
  Cael mynediad at lawer o gyfleoedd a chontractau posibl.

  Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-Lein

  Mae BOSS yma i'ch helpu chi a'ch busnes i ddatblygu drwy ddysgu ar-lein.

  Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau/hyfforddiant ar gyfer pa bynnag gam rydych chi'n ei wneud wrth ddechrau neu ddatblygu eich busnes. Rydym yn ymdrin â meysydd fel cynllunio busnes, cyllid, marchnata, Adnoddau Dynol, allforio a datblygu cynnyrch.